Please subscribe if you want to our newsletter

Төлбөрийн хэрэгсэл

www.mongolstamps.com вэб сайтаар дараах төлбөрийн хэрэгслийг ашиглан худалдан авалт хийх боломжтой.

1.     Дотоодын банкны картаар

2.     Олон улсын эрхтэй виза болон мастер картаар

3.     Байгууллагын хэрэглэгч банкны шилжүүлгээр худалдан авалт хийх боломжтой. /дансны дугаарыг 7007-8915 дугаарын утсанд холбогдож авна/

4.     Та өөрт ойролцоо байрлах манай шуудангийн салбарууд дээр очиж төлбөрөө бэлнээр төлөх боломжтой.

Дотоодын банкны картанд дараах банкууд орно.

1.     Голомт банк

2.     Худалдаа Хөгжлийн банк

3.     Капитал банк

4.     Хас банк

5.     Капитрон банк

6.     Улаанбаатар хотын банк

Төрийн банк